Den dětí

21.06.2016 17:09

Dne 18. 6. 2016 uspořádal na dětském hřišti v Liberci - Růžodole I SDH Liberec – Sever tradiční dětský den. Od 14:00 hodin si děti mohly zasoutěžit na jednotlivých stanovištích. Za každý splněný úkol pak obdržely razítko a po splnění všech disciplín si vybraly z množství drobných cen a sladkostí.

Děti se dále mohly vyřádit na nafukovacích atrakcích, svézt se na terénní čtyřkolce a v neposlední řadě shlédnout i přistavenou hasičskou techniku.

I když nás v průběhu odpoledne tradičně zmáčela průtrž mračen, tak se celá akce soudě dle přítomných dětí povedla.

 

 

 

 

 

Více fotografií naleznete zde.