Dětské hřiště

 

   Areál dětského hřiště vždy sloužil pro volnočasové aktivity mládeže a dospělých. Stejně tak bylo hřiště využíváno místní mateřskou i základní školou. V posledních letech však na hřišti probíhala jen nutná údržba v podobě sekání travního porostu a hřiště se žádným, jiným směrem neubíhalo. Původní atrakce sice ještě byly funkční, avšak z hlediska bezpečnosti již přestaly být vyhovující. V roce 2005 starosta (dnes již bývalý) SDH Růžodol I shodou náhod zjistil že je hřiště zařazeno (ne úmyslně) do privatizačního procesu a pro svoji polohu, jako pozemek určený k zástavbě. Po několikerém jednání byla znovu podána žádost k projednání na zastupitelstvo MML a hřiště z privatizace vyjmuto. Poté bylo přenecháno do výpůjčky SDH Růžodol I. a zajištěno, aby plocha zůstala i nadále k využívání dětem a rekreačním sportovcům. Jelikož SDH je nezisková organizace, bylo pomalu už nadlidským úkolem zajistit jen základní údržbu. Proto se nebylo čemu divit, že pozemek byl velkou zátěží, ale v rámci záchrany i velkou výzvou. Několik členů SDH Růžodol I. udělalo novou nástupnickou organizaci SDH Liberec- Sever, a s původní organizací se dohodlo na jejím přenechání od vlastníka, Statutárního města Liberec, do výpůjčky. V poslední době se ale situace za nezištné pomoci sponzorů a pomoci Libereckého kraje situace zlepšila, ba naopak možná otočila a začala ubírat tím lepším směrem.  Na hřiště se nechal zpracovat kompletní projekt, který se budeme snažit na našich stránkách umístit k nahlédnutí, a započala se jeho realizace. Realizace projektu vzniká za nezištné podpory sponzorů, kterým moc děkujeme a na našich stránkách pro ně zbude místo, ale hlavně za pomoci některých spoluobčanů, kterým není hřiště lhostejné a samozřejmě také ve volném čase členů SDH Liberec-Sever.

   

Hotové práce

    Již v minulém roce byla provedena redukce nevzhledné a nebezpečné zeleně. Došlo k vykácení 2ks vzrostlého Akátu a vykopání „živého plotu“ tvořeného neudržovaným náletem Pámelníku a Ptačího zobu. Dále byly odstraněny nevyhovující herní prvky. Po provedeném oplocení celého areálu a osazení vstupních branek z důvodu možného vniknutí volně pobíhajících psů a jejich venčení se plynule přešlo na terénní úpravy a přípravu části hřiště určené k osazení herních prvků, které dodala firma Tomovy parky.

 

Plánované práce

    Letošní rok ještě proběhne ve vrchní části ohrazení pro osazení nového živého plotu tvořeného rostlinami Habru a dokončení terénních úprav mezi plotem a chodníkem z ulice Růžodolská. Dále přemístění herního prvku „Stará radnice“ a houpacích prvků, zprovoznění fotbalového hřiště na malou kopanou a dle možností ještě možná osazení novými lavičkami pro odpočinek. V následujících letech by se chtělo pokračovat dle finančních možností na etapy, aby vznikl celý záměr podle projektu, s kterým se Vás na našich stránkách budeme snažit seznámit. 

 

Veškeré úpravy by nebylo možno provést bez finančního přispění sponzorů, nebo nezištné pomoci, a to především pana Bohuslava Kašpara - zastupitele Libereckého kraje, pana Ing. Radovana Novotného - projektant v oboru pozemních staveb, fa Brabec & Brabec stavební s.r.o., Autodoprava a zemní práce Jiří Boječko, Hostr s.r.o. Liberec, HZS SŽDC Liberec, Pizza Ponte Liberec- Růžodol I., Autoklempířství Póňo a desítek odpracovaných brigádnických hodin členy SDH Liberec Sever.