5. Severský hasičský ples

22.03.2016 18:04

Dne 12. března 2016 jsme v kulturním centru 101010 ve Vratislavicích uspořádali již 5. ročník tradičního Severského hasičského plesu. Tento ples byl stejně jako v předešlých letech uspořádán za účelem poděkování všem našim partnerům, sponzorům a spolupracovníků, bez kterých si činnost sboru nelze představit. Stejně tak je to i příležitost oslavit Mezinárodní den žen a tak každá z příchozích žen dostala od pořadatelů u vchodu květinu.

            Slavnostním večerem nás po celou dobu provázela osvědčená hudební skupina Diesell. Přestávky mezi hudební produkcí pak vyplnily soutěže a tradiční tombola. Poslední tanečníci opouštěli kulturní centrum kolem 02:30 hodin značně unaveni a kulturně vyžilí. S ohledem na kladný ohlas všech zúčastněných již nyní přemýšlíme o dalším ročníku.

 

Fotodokumentaci z akce naleznete zde.