7. Severský hasičský ples

14.03.2018 17:45

Dne 10. 3. 2018 uspořádal SDH Liberec Sever v kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou již sedmý ročník Severského hasičského plesu. Kulturní večer v letošním roce zahájil dětský komorní orchestr CAMERATA pod vedením dirigenta pana Ištvána Matejči. Dětský komorní orchestr fungující u ZUŠ Jabloňová v Liberci zahrál 9 skladeb nejrůznějších hudebních žánrů. Krátce před 21. hodinou byl orchestr za neutichajícího potlesku vystřídán hudební skupinou DIESELL, která nás celým večerem provedla až do časných ranních hodin.

Všichni účastníci plesu, kterých bylo letos více než 200, v celém jeho průběhu poctivě tančili, soutěžili, losovali hodnotné ceny a dobře se bavili.

Více fotografií z akce naleznete zde.